Brattkort i går og i dag

by

Jeg legger ut litt info jeg fikk på mail i dag….

Hei alle klubber der ute i de tusen hjem,

vi hadde jo en liten høring vedrørende Bratt kort-ordningen tidligere. Vi fikk en del respons og dette munnet ut i et styrevedtak om å fjerne oblatene som man påsetter kortet. Grunnen til dette er at det har ført til en del forvirring og at NKF ønsker at ordningen skal være så enkel og lettfattelig som mulig. Vi har i stedet lagt til et punkt i ansvarerklæringen om at man er selv ansvarlig for å holde kunnskapene i hevd gjennom jevnlig praktisering:

Bratt kort varer evig og behøver ikke fornyes, MEN i dette ligger det en forpliktelse hos innehaveren å sørge for at han/hun holder kunnskapen ved like. Er man ute av trening bør man ta et nytt kurs!

Ellers har vi også endret litt i ordlyden på punkt 5 i ansvarserklæringen: det var litt uklart om man kunne ha med andre folk som ikke har Bratt kort og hvor vidt de kan sikre: det kan de – men som vi har uthevet under direkte tilsyn fra en med Brattkort.

Vi håper at dette gjør det lettere for klubbene å håndheve ordningen – det er i hvert fall tanken.

Dag Cappelen Papazian (NKF)

Reklame

%d bloggere liker dette: